Kenze Neke

Tomato, mozzarella, Italian fresh sausages, gorgonzola and pecorino cheese.