Montalbo

Tomato, buffalo mozzarella, sardinian sausages, onion and pecorino cheese.